1 100 dan Arab soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol صفر
1 Bir واحد
2 Ikki اثنان
3 Uch ثلاثة
4 To'rt أربعة
5 Besh خمسة
6 Olti ستة
7 Yetti سبعة
8 Sakkiz ثمانية
9 To'qqiz تسعة
10 O'n عشرة
11 O'n bir أحد عشر
12 O'n ikki اثنا عشر
13 O'n uch ثلاثة عشر
14 O'n to'rt أربعة عشرة
15 O'n besh خمسة عشر
16 O'n olti ست عشرة
17 O'n yetti سبعة عشر
18 O'n sakkiz ثمانية عشر
19 O'n to'qqiz تسعة عشر
20 Yigirma عشرون
21 Yigirma bir واحد وعشرون
22 Yigirma ikki إثنان وعشرون
23 Yigirma uch ثلاثة وعشرين
24 Yigirma to'rt أربع وعشرين
25 Yigirma besh خمسة وعشرين
26 Yigirma olti ستة وعشرين
27 Yigirma etti سبعة وعشرون
28 Yigirma sakkiz ثمانية وعشرين
29 Yigirma to'qqiz تسعة وعشرون
30 O'ttiz ثلاثون
31 O'ttiz bir ثلاثون واحد
32 O'ttiz ikki اثنين وثلاثين
33 O'ttiz uch ثلاثة وثلاثين
34 O'ttiz to'rt أربعة وثلاثين
35 O'ttiz besh خمسة وثلاثين
36 O'ttiz olti ستة وثلاثين
37 O'ttiz yetti سبعة وثلاثون
38 O'ttiz sakkiz ثمانية وثلاثون
39 O'ttiz to'qqiz ثلاثين تسعة
40 Qirq أربعون
41 Qirq bir أربعون واحد
42 Qirq ikki اثنين وأربعين
43 Qirq uch ثلاثة وأربعون
44 Qirq to'rt أربعة وأربعون
45 Qirq besh خمسة وأربعين
46 Qirq olti ستة وأربعين
47 Qirq etti سبعة وأربعون
48 Qirq sakkiz ثمان وأربعين
49 Qirq to'qqiz تسعة وأربعون
50 Ellik خمسون
51 Ellik bir واحد وخمسون
52 Ellik ikki إثنان وخمسون
53 Ellik uch ثلاثة وخمسون
54 Ellik to'rt أربعة وخمسين
55 Ellik besh خمسة وخمسون
56 Ellik olti ستة وخمسون
57 Ellik yetti سبعة وخمسين
58 Ellik sakkiz ثمانية وخمسون
59 Ellik to'qqiz تسعة وخمسون
60 Oltmish ستون
61 Oltmish bir إحدى وستين
62 Oltmish ikki اثنان وستون
63 Oltmish uch ثلاثة وستون
64 Oltmish to'rt أربعة وستون
65 Oltmish besh خمسة وستون
66 Oltmish olti ستة وستين
67 Oltmish etti سبعة وستين
68 Oltmish sakkiz ثمانية وستين
69 Oltmish to'qqiz تسعة وستين
70 Yetmish سبعون
71 Etmish bir سبعين واحد
72 Etmish ikki اثنان وسبعون
73 Etmish uch ثلاثة وسبعون
74 Etmish to'rt أربعة وسبعين
75 Etmish besh خمسة وسبعون
76 Etmish olti ستة وسبعين
77 Etmish etti سبعة وسبعون
78 Etmish sakkiz ثمانية وسبعين
79 Etmish to'qqiz تسعة وسبعون
80 Sakson ثمانون
81 Sakson bir ثمانون واحد
82 Sakson ikki ثمانين اثنين
83 Sakson uch وثلاثة وثمانين
84 Sakson to'rt ثمانون أربعة
85 Sakson besh خمسة وثمانون
86 Sakson olti ستة وثمانون
87 Sakson yetti سبعة وثمانون
88 Sakson sakkiz ثمانية وثمانون
89 Sakson to'qqiz وتسعة وثمانون
90 To'qson تسعون
91 To'qson bir تسعين واحد
92 To'qson ikki تسعين اثنين
93 To'qson uch ثلاثة وتسعون
94 To'qson to'rt تسعين أربعة
95 To'qson besh تسعين خمسة
96 To'qson olti ستة وتسعون
97 To'qson etti تسعون سبعة
98 To'qson sakkiz ثمانية وتسعين
99 To'qson to'qqiz تسعة وتسعين
100 Bir yuz مائة