1 100 dan Arman soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol զրո -
1 Bir մեկ -
2 Ikki երկու -
3 Uch երեք -
4 To'rt չորս -
5 Besh հինգ -
6 Olti վեց -
7 Yetti յոթ -
8 Sakkiz ութ -
9 To'qqiz ինը -
10 O'n տասը -
11 O'n bir տասնմեկ -
12 O'n ikki տասներկու -
13 O'n uch տասներորդ -
14 O'n to'rt տասնչորս -
15 O'n besh տասնհինգ -
16 O'n olti տասնվեց -
17 O'n yetti տասնյոթ -
18 O'n sakkiz տասնութ -
19 O'n to'qqiz տասնինն -
20 Yigirma քսան -
21 Yigirma bir քսան -
22 Yigirma ikki քսան երկու -
23 Yigirma uch քսաներեք -
24 Yigirma to'rt քսանչորս -
25 Yigirma besh քսանհինգ -
26 Yigirma olti քսանվեց -
27 Yigirma etti քսան յոթ -
28 Yigirma sakkiz քսան ութ -
29 Yigirma to'qqiz քսանինը -
30 O'ttiz երեսուն -
31 O'ttiz bir երեսուն մեկ -
32 O'ttiz ikki երեսուն երկու -
33 O'ttiz uch երեսուն երեք -
34 O'ttiz to'rt երեսուն չորս -
35 O'ttiz besh երեսուն հինգ -
36 O'ttiz olti երեսուն վեց -
37 O'ttiz yetti երեսուն յոթ -
38 O'ttiz sakkiz երեսուն ութ -
39 O'ttiz to'qqiz երեսուն ինը -
40 Qirq քառասուն -
41 Qirq bir քառասունմեկ -
42 Qirq ikki քառասուներկու -
43 Qirq uch քառասուներեք -
44 Qirq to'rt քառասունչորս -
45 Qirq besh քառասունհինգ -
46 Qirq olti քառասունվեց -
47 Qirq etti քառասունյոթ -
48 Qirq sakkiz քառասունութ -
49 Qirq to'qqiz քառասուն ինը -
50 Ellik հիսուն -
51 Ellik bir հիսունմեկ -
52 Ellik ikki Հիսուն երկու -
53 Ellik uch Հիսուն երեք -
54 Ellik to'rt հիսունչորս -
55 Ellik besh հիսունհինգ -
56 Ellik olti հիսուն վեց -
57 Ellik yetti հիսունյոթ -
58 Ellik sakkiz հիսուն ութ -
59 Ellik to'qqiz հիսուն ինը -
60 Oltmish վաթսուն -
61 Oltmish bir վաթսուն մեկ -
62 Oltmish ikki վաթսուն երկու -
63 Oltmish uch վաթսուն երեք -
64 Oltmish to'rt վաթսուն չորս -
65 Oltmish besh վաթսուն հինգ -
66 Oltmish olti վաթսուն վեց -
67 Oltmish etti վաթսուն յոթ -
68 Oltmish sakkiz վաթսունութ -
69 Oltmish to'qqiz վաթսունինը -
70 Yetmish յոթանասուն -
71 Etmish bir յոթանասուն մեկ -
72 Etmish ikki յոթանասուն երկու -
73 Etmish uch յոթանասուն երեք -
74 Etmish to'rt յոթանասուն չորս -
75 Etmish besh յոթանասուն հինգ -
76 Etmish olti յոթանասուն վեց -
77 Etmish etti յոթանասուն յոթ -
78 Etmish sakkiz յոթանասունութ -
79 Etmish to'qqiz յոթանասուն ինը -
80 Sakson ութսուն -
81 Sakson bir ութսուն մեկ -
82 Sakson ikki ութսուն երկու -
83 Sakson uch ութսուն երեք -
84 Sakson to'rt ութսունչորս -
85 Sakson besh ութսունհինգ -
86 Sakson olti ութսուն վեց -
87 Sakson yetti ութսուն յոթ -
88 Sakson sakkiz ութսուն ութ -
89 Sakson to'qqiz ութսուն ինը -
90 To'qson իննսուն -
91 To'qson bir իննսուն մեկ -
92 To'qson ikki իննսուն երկու -
93 To'qson uch իննսուն երեք -
94 To'qson to'rt իննսուն չորս -
95 To'qson besh իննսունհինգ -
96 To'qson olti իննսունվեց -
97 To'qson etti իննսուն յոթ -
98 To'qson sakkiz իննսուն ութ -
99 To'qson to'qqiz իննսուն ինը -
100 Bir yuz հարյուր -