1 100 dan Esperanto soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Nulo -
1 Bir Unu -
2 Ikki Du -
3 Uch Tri -
4 To'rt Kvar -
5 Besh Kvin -
6 Olti Ses -
7 Yetti Sep -
8 Sakkiz Ok -
9 To'qqiz Naŭ -
10 O'n Dek -
11 O'n bir Levas -
12 O'n ikki Dekdu -
13 O'n uch Thirteen -
14 O'n to'rt Dek kvar -
15 O'n besh Dek kvin -
16 O'n olti Dekses -
17 O'n yetti Deksep -
18 O'n sakkiz Dekok -
19 O'n to'qqiz Deknaŭ -
20 Yigirma Dudek -
21 Yigirma bir Dudek unu -
22 Yigirma ikki Dudek du -
23 Yigirma uch Dudek tri -
24 Yigirma to'rt Dudek kvar -
25 Yigirma besh Dudek kvin -
26 Yigirma olti Dudek ses -
27 Yigirma etti Dudek sep -
28 Yigirma sakkiz Dudek ok -
29 Yigirma to'qqiz Dudek naŭ -
30 O'ttiz Tridek -
31 O'ttiz bir Tridek unu -
32 O'ttiz ikki Tridek du -
33 O'ttiz uch Tridek tri -
34 O'ttiz to'rt Tridek kvar -
35 O'ttiz besh Tridek kvin -
36 O'ttiz olti Tridek ses -
37 O'ttiz yetti Tridek sep -
38 O'ttiz sakkiz Tridek ok -
39 O'ttiz to'qqiz Tridek naŭ -
40 Qirq Kvardek -
41 Qirq bir Kvardek unu -
42 Qirq ikki Kvardek du -
43 Qirq uch Kvardek tri -
44 Qirq to'rt Kvardek kvar -
45 Qirq besh Kvardek kvin -
46 Qirq olti Kvardek ses -
47 Qirq etti Kvardek sep -
48 Qirq sakkiz Kvardek ok -
49 Qirq to'qqiz Kvardek naŭ -
50 Ellik Kvindek -
51 Ellik bir Kvindek unu -
52 Ellik ikki Kvindek du -
53 Ellik uch Kvindek tri -
54 Ellik to'rt Kvindek kvar -
55 Ellik besh Kvindek kvin -
56 Ellik olti Kvindek ses -
57 Ellik yetti Kvindek sep -
58 Ellik sakkiz Kvindek ok -
59 Ellik to'qqiz Kvindek naŭ -
60 Oltmish Sesdek -
61 Oltmish bir Sesdek unu -
62 Oltmish ikki Sesdek du -
63 Oltmish uch Sesdek tri -
64 Oltmish to'rt Sesdek kvar -
65 Oltmish besh Sesdek kvin -
66 Oltmish olti Sesdek ses -
67 Oltmish etti Sesdek sep -
68 Oltmish sakkiz Sesdek ok -
69 Oltmish to'qqiz Sesdek naŭ -
70 Yetmish Sepdek -
71 Etmish bir Sepdek unu -
72 Etmish ikki Sepdek du -
73 Etmish uch Sepdek tri -
74 Etmish to'rt Sepdek kvar -
75 Etmish besh Sepdek kvin -
76 Etmish olti Sepdek ses -
77 Etmish etti Sepdek sep -
78 Etmish sakkiz Sepdek ok -
79 Etmish to'qqiz Sepdek naŭ -
80 Sakson Okdek -
81 Sakson bir Okdek unu -
82 Sakson ikki Okdek du -
83 Sakson uch Okdek tri -
84 Sakson to'rt Okdek kvar -
85 Sakson besh Okdek kvin -
86 Sakson olti Okdek ses -
87 Sakson yetti Okdek sep -
88 Sakson sakkiz Okdek ok -
89 Sakson to'qqiz Okdek naŭ -
90 To'qson Naŭdek -
91 To'qson bir Naŭdek unu -
92 To'qson ikki Naŭdek du -
93 To'qson uch Naŭdek tri -
94 To'qson to'rt Naŭdek kvar -
95 To'qson besh Naŭdek kvin -
96 To'qson olti Naŭdek ses -
97 To'qson etti Naŭdek sep -
98 To'qson sakkiz Naŭdek ok -
99 To'qson to'qqiz Naŭdek naŭ -
100 Bir yuz Cent -