1 100 dan Estoniya soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol null -
1 Bir üks -
2 Ikki Kaks -
3 Uch Kolm -
4 To'rt Neli -
5 Besh Viis -
6 Olti Kuus -
7 Yetti Seitse -
8 Sakkiz Kaheksa -
9 To'qqiz üheksa -
10 O'n Kümme -
11 O'n bir üksteist -
12 O'n ikki Kaksteist -
13 O'n uch Kolmteist -
14 O'n to'rt Neliteist -
15 O'n besh Viisteist -
16 O'n olti Kuusteist -
17 O'n yetti Seitseteist -
18 O'n sakkiz Kaheksateist -
19 O'n to'qqiz üheksateist -
20 Yigirma Kakskümmend -
21 Yigirma bir Kakskümmend üks -
22 Yigirma ikki Kakskümmend kaks -
23 Yigirma uch Kakskümmend kolm -
24 Yigirma to'rt Kakskümmend neli -
25 Yigirma besh Kakskümmend viis -
26 Yigirma olti Kakskümmend kuus -
27 Yigirma etti Kakskümmend seitse -
28 Yigirma sakkiz Kakskümmend kaheksa -
29 Yigirma to'qqiz Kakskümmend üheksa -
30 O'ttiz Kolmkümmend -
31 O'ttiz bir Kolmkümmend üks -
32 O'ttiz ikki Kolmkümmend kaks -
33 O'ttiz uch Kolmkümmend kolm -
34 O'ttiz to'rt Kolmkümmend neli -
35 O'ttiz besh Kolmkümmend viis -
36 O'ttiz olti Kolmkümmend kuus -
37 O'ttiz yetti Kolmkümmend seitse -
38 O'ttiz sakkiz Kolmkümmend kaheksa -
39 O'ttiz to'qqiz Kolmkümmend üheksa -
40 Qirq Nelikümmend -
41 Qirq bir Nelikümmend üks -
42 Qirq ikki Nelikümmend kaks -
43 Qirq uch Nelikümmend kolm -
44 Qirq to'rt Nelikümmend neli -
45 Qirq besh Nelikümmend viis -
46 Qirq olti Nelikümmend kuus -
47 Qirq etti Nelikümmend seitse -
48 Qirq sakkiz Nelikümmend kaheksa -
49 Qirq to'qqiz Nelikümmend üheksa -
50 Ellik Viiskümmend -
51 Ellik bir Viiskümmend üks -
52 Ellik ikki Viiskümmend kaks -
53 Ellik uch Viiskümmend kolm -
54 Ellik to'rt Viiskümmend neli -
55 Ellik besh Viiskümmend viis -
56 Ellik olti Viiskümmend kuus -
57 Ellik yetti Viiskümmend seitse -
58 Ellik sakkiz Viiskümmend kaheksa -
59 Ellik to'qqiz Viiskümmend üheksa -
60 Oltmish Kuuskümmend -
61 Oltmish bir Kuuskümmend üks -
62 Oltmish ikki Kuuskümmend kaks -
63 Oltmish uch Kuuskümmend kolm -
64 Oltmish to'rt Kuuskümmend neli -
65 Oltmish besh Kuuskümmend viis -
66 Oltmish olti Kuuskümmend kuus -
67 Oltmish etti Kuuskümmend seitse -
68 Oltmish sakkiz Kuuskümmend kaheksa -
69 Oltmish to'qqiz Kuuskümmend üheksa -
70 Yetmish Seitsekümmend -
71 Etmish bir Seitsekümmend üks -
72 Etmish ikki Seitsekümmend kaks -
73 Etmish uch Seitsekümmend kolm -
74 Etmish to'rt Seitsekümmend neli -
75 Etmish besh Seitsekümmend viis -
76 Etmish olti Seitsekümmend kuus -
77 Etmish etti Seitsekümmend seitse -
78 Etmish sakkiz Seitsekümmend kaheksa -
79 Etmish to'qqiz Seitsekümmend üheksa -
80 Sakson Kaheksakümmend -
81 Sakson bir Kaheksakümmend üks -
82 Sakson ikki Kaheksakümmend kaks -
83 Sakson uch Kaheksakümmend kolm -
84 Sakson to'rt Kaheksakümmend neli -
85 Sakson besh Kaheksakümmend viis -
86 Sakson olti Kaheksakümmend kuus -
87 Sakson yetti Kaheksakümmend seitse -
88 Sakson sakkiz Kaheksakümmend kaheksa -
89 Sakson to'qqiz Kaheksakümmend üheksa -
90 To'qson Üheksakümmend -
91 To'qson bir Üheksakümmend üks -
92 To'qson ikki Üheksakümmend kaks -
93 To'qson uch Üheksakümmend kolm -
94 To'qson to'rt Üheksakümmend neli -
95 To'qson besh Üheksakümmend viis -
96 To'qson olti Üheksakümmend kuus -
97 To'qson etti Üheksakümmend seitse -
98 To'qson sakkiz Üheksakümmend kaheksa -
99 To'qson to'qqiz Üheksakümmend üheksa -
100 Bir yuz Sada -