1 100 dan Filipino soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Sero -
1 Bir Isa -
2 Ikki Dalawa -
3 Uch Tatlo -
4 To'rt Apat -
5 Besh Lima -
6 Olti Anim -
7 Yetti Pito -
8 Sakkiz Walo -
9 To'qqiz Siyam -
10 O'n Sampu -
11 O'n bir Labing-isa -
12 O'n ikki Dose -
13 O'n uch Labintatlo -
14 O'n to'rt Labing-apat -
15 O'n besh Labinlima -
16 O'n olti Labing-anim -
17 O'n yetti Disisyete -
18 O'n sakkiz Labing-walo -
19 O'n to'qqiz Labinsiyam -
20 Yigirma Dalwampu -
21 Yigirma bir Dalawampung isa -
22 Yigirma ikki Dalawampung dalawang -
23 Yigirma uch Dalawampung tatlong -
24 Yigirma to'rt Dalawampung apat -
25 Yigirma besh Dalawampu't limang -
26 Yigirma olti Dalawampung anim -
27 Yigirma etti Dalawampung pitong -
28 Yigirma sakkiz Dalawampung sa walong -
29 Yigirma to'qqiz Dalawampung siyam -
30 O'ttiz Tatlumpu -
31 O'ttiz bir Tatlumpung isa -
32 O'ttiz ikki Tatlumpung dalawang -
33 O'ttiz uch Tatlumpung tatlong -
34 O'ttiz to'rt Tatlumpung apat -
35 O'ttiz besh Tatlumpung limang -
36 O'ttiz olti Tatlumpung anim -
37 O'ttiz yetti Tatlumpung pitong -
38 O'ttiz sakkiz Tatlumpung walong -
39 O'ttiz to'qqiz Tatlumpung siyam -
40 Qirq Apatnapu -
41 Qirq bir Apatnapung isa -
42 Qirq ikki Apatnapung dalawang -
43 Qirq uch Apatnapung tatlong -
44 Qirq to'rt Apatnapung apat -
45 Qirq besh Apatnapung limang -
46 Qirq olti Apatnapung anim -
47 Qirq etti Apatnapung pitong -
48 Qirq sakkiz Apatnapung walong -
49 Qirq to'qqiz Apatnapung siyam -
50 Ellik Limampu -
51 Ellik bir Limampung isa -
52 Ellik ikki Limampung dalawang -
53 Ellik uch Limampung tatlong -
54 Ellik to'rt Limampung apat -
55 Ellik besh Limampung limang -
56 Ellik olti Limampung anim -
57 Ellik yetti Limampung pitong -
58 Ellik sakkiz Limampung walong -
59 Ellik to'qqiz Limampung siyam -
60 Oltmish Sesenta -
61 Oltmish bir Animnapung isa -
62 Oltmish ikki Animnapung dalawang -
63 Oltmish uch Animnapung tatlong -
64 Oltmish to'rt Animnapung apat -
65 Oltmish besh Animnapung limang -
66 Oltmish olti Animnapung anim -
67 Oltmish etti Animnapung pitong -
68 Oltmish sakkiz Animnapung walong -
69 Oltmish to'qqiz Animnapung siyam -
70 Yetmish Setenta -
71 Etmish bir Pitumpu't isa -
72 Etmish ikki Pitumpu't dalawang -
73 Etmish uch Pitumpu't tatlong -
74 Etmish to'rt Pitumpu't apat -
75 Etmish besh Pitumpu't limang -
76 Etmish olti Pitumpu't anim -
77 Etmish etti Pitumpu't pitong -
78 Etmish sakkiz Pitumpu't walong -
79 Etmish to'qqiz Pitumpu't siyam -
80 Sakson Otsenta -
81 Sakson bir Otsenta isa -
82 Sakson ikki Otsenta dalawang -
83 Sakson uch Otsenta tatlong -
84 Sakson to'rt Otsenta apat -
85 Sakson besh Otsenta limang -
86 Sakson olti Otsenta anim -
87 Sakson yetti Eighty pitong -
88 Sakson sakkiz Otsenta walong -
89 Sakson to'qqiz Otsenta siyam -
90 To'qson Siyamnapu -
91 To'qson bir Siyamnapung isa -
92 To'qson ikki Siyamnapung dalawang -
93 To'qson uch Siyamnapung tatlong -
94 To'qson to'rt Siyamnapung apat -
95 To'qson besh Siyamnapung limang -
96 To'qson olti Siyamnapung anim -
97 To'qson etti Siyamnapung pitong -
98 To'qson sakkiz Siyamnapung walong -
99 To'qson to'qqiz Siyamnapung siyam -
100 Bir yuz Isang daan -