1 100 dan Fors soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol صفر -
1 Bir یک -
2 Ikki دو -
3 Uch سه -
4 To'rt چهار -
5 Besh پنج -
6 Olti شش -
7 Yetti هفت -
8 Sakkiz هشت -
9 To'qqiz نه نفر -
10 O'n ده -
11 O'n bir یازده -
12 O'n ikki دوازده -
13 O'n uch سیزده -
14 O'n to'rt چهارده -
15 O'n besh پانزده -
16 O'n olti شانزده -
17 O'n yetti هفده -
18 O'n sakkiz هجده -
19 O'n to'qqiz عدد نوزده -
20 Yigirma بیست -
21 Yigirma bir بیست و یک -
22 Yigirma ikki بیست و دو -
23 Yigirma uch بیست و سه -
24 Yigirma to'rt بیست و چهار -
25 Yigirma besh بیست و پنج -
26 Yigirma olti بیست و شش -
27 Yigirma etti بیست و هفت -
28 Yigirma sakkiz بیست و هشت -
29 Yigirma to'qqiz بیست و نه -
30 O'ttiz سی -
31 O'ttiz bir سی و یک -
32 O'ttiz ikki سی و دو -
33 O'ttiz uch سی وسه -
34 O'ttiz to'rt سی و چهار -
35 O'ttiz besh سی و پنج -
36 O'ttiz olti سی و ششم -
37 O'ttiz yetti سی و هفت -
38 O'ttiz sakkiz سی و هشت -
39 O'ttiz to'qqiz سی و نهم -
40 Qirq چهل -
41 Qirq bir چهل و یک -
42 Qirq ikki چهل و دو -
43 Qirq uch چهل و سه -
44 Qirq to'rt چهل و چهار -
45 Qirq besh چهل و پنج -
46 Qirq olti چهل و شش -
47 Qirq etti چهل و هفت -
48 Qirq sakkiz چهل و هشت -
49 Qirq to'qqiz چهل و نه -
50 Ellik پنجاه -
51 Ellik bir پنجاه یک -
52 Ellik ikki پنجاه دو -
53 Ellik uch پنجاه و سه -
54 Ellik to'rt پنجاه و چهار -
55 Ellik besh پنجاه و پنج -
56 Ellik olti پنجاه و شش -
57 Ellik yetti پنجاه و هفت -
58 Ellik sakkiz پنجاه و هشت -
59 Ellik to'qqiz پنجاه و نه -
60 Oltmish شصت -
61 Oltmish bir شصت یک -
62 Oltmish ikki شصت و دو -
63 Oltmish uch شصت و سه و -
64 Oltmish to'rt شصت و چهار -
65 Oltmish besh شصت و پنج -
66 Oltmish olti شصت و شش -
67 Oltmish etti شصت و هفت -
68 Oltmish sakkiz شصت و هشت -
69 Oltmish to'qqiz شصت و نه -
70 Yetmish هفتاد -
71 Etmish bir هفتاد و یک -
72 Etmish ikki هفتاد و دو -
73 Etmish uch هفتاد و سه -
74 Etmish to'rt هفتاد و چهار -
75 Etmish besh هفتاد و پنج -
76 Etmish olti هفتاد و شش -
77 Etmish etti هفتاد و هفت -
78 Etmish sakkiz هفتاد و هشت -
79 Etmish to'qqiz هفتاد و نه -
80 Sakson هشتاد -
81 Sakson bir هشتاد و یک -
82 Sakson ikki هشتاد و دو -
83 Sakson uch هشتاد و سه -
84 Sakson to'rt هشتاد و چهار -
85 Sakson besh هشتاد و پنج -
86 Sakson olti هشتاد و شش -
87 Sakson yetti هشتاد و هفت -
88 Sakson sakkiz هشتاد و هشت -
89 Sakson to'qqiz هشتاد و نه -
90 To'qson نود -
91 To'qson bir نود و یک -
92 To'qson ikki نود و دو -
93 To'qson uch نود و سه -
94 To'qson to'rt نود و چهار -
95 To'qson besh نود و پنج -
96 To'qson olti نود و شش -
97 To'qson etti نود و هفت -
98 To'qson sakkiz نود و هشت -
99 To'qson to'qqiz نود و نه -
100 Bir yuz یکصد -