1 100 dan Xitoy soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol
1 Bir
2 Ikki
3 Uch
4 To'rt
5 Besh
6 Olti
7 Yetti
8 Sakkiz
9 To'qqiz
10 O'n
11 O'n bir 十一
12 O'n ikki 十二
13 O'n uch 十三
14 O'n to'rt 十四
15 O'n besh 十五
16 O'n olti 十六
17 O'n yetti 十七
18 O'n sakkiz 十八
19 O'n to'qqiz 十九
20 Yigirma 二十
21 Yigirma bir 二十一
22 Yigirma ikki 二十二
23 Yigirma uch 二十三
24 Yigirma to'rt 二十四
25 Yigirma besh 二十五
26 Yigirma olti 二十六
27 Yigirma etti 二十七
28 Yigirma sakkiz 二十八
29 Yigirma to'qqiz 二十九
30 O'ttiz 三十
31 O'ttiz bir 三十一
32 O'ttiz ikki 三十二
33 O'ttiz uch 三十三
34 O'ttiz to'rt 三十四
35 O'ttiz besh 三十五
36 O'ttiz olti 三十六
37 O'ttiz yetti 三十七
38 O'ttiz sakkiz 三十八
39 O'ttiz to'qqiz 三十九
40 Qirq 四十
41 Qirq bir 四十一
42 Qirq ikki 四十二
43 Qirq uch 四十三
44 Qirq to'rt 四十四
45 Qirq besh 四十五
46 Qirq olti 四十六
47 Qirq etti 四十七
48 Qirq sakkiz 四十八
49 Qirq to'qqiz 四十九
50 Ellik 五十
51 Ellik bir 五十一
52 Ellik ikki 五十二
53 Ellik uch 五十三
54 Ellik to'rt 五十四
55 Ellik besh 五十五
56 Ellik olti 五十六
57 Ellik yetti 五十七
58 Ellik sakkiz 五十八
59 Ellik to'qqiz 五十九
60 Oltmish 六十
61 Oltmish bir 六十一
62 Oltmish ikki 六十二
63 Oltmish uch 六十三
64 Oltmish to'rt 六十四
65 Oltmish besh 六十五
66 Oltmish olti 六十六
67 Oltmish etti 六十七
68 Oltmish sakkiz 六十八
69 Oltmish to'qqiz 六十九
70 Yetmish 七十
71 Etmish bir 七十一
72 Etmish ikki 七十二
73 Etmish uch 七十三
74 Etmish to'rt 七十四
75 Etmish besh 七十五
76 Etmish olti 七十六
77 Etmish etti 七十七
78 Etmish sakkiz 七十八
79 Etmish to'qqiz 七十九
80 Sakson 八十
81 Sakson bir 八十一
82 Sakson ikki 八十二
83 Sakson uch 八十三
84 Sakson to'rt 八十四
85 Sakson besh 八十五
86 Sakson olti 八十六
87 Sakson yetti 八十七
88 Sakson sakkiz 八十八
89 Sakson to'qqiz 八十九
90 To'qson 九十
91 To'qson bir 九十一
92 To'qson ikki 九十二
93 To'qson uch 九十三
94 To'qson to'rt 九十四
95 To'qson besh 九十五
96 To'qson olti 九十六
97 To'qson etti 九十七
98 To'qson sakkiz 九十八
99 To'qson to'qqiz 九十九
100 Bir yuz